1. Duyuruyu Kapat

Terminal'in Açılışına Yazı Ekleme :)

'Dökümanlar' forumunda MrX tarafından 4 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu

 1. MrX

  MrX Well-Known Member

  Katılım:
  22 Mart 2016
  Mesaj:
  786
  Beğeniler:
  3
  Şehir:
  Belirtilmemiş
  Evet Beyler sizde terminal ekranında açılışta yazı olmasını istiyorsanız konumu incelemenizi öneririm
  1./etc/bash.bashrc yi bulup masaüstüne kopyalayalım
  2. bash.bashrc yi gedit ile açalım
  3.şimdi işte yazı yazma kısmına geldik
  Kod:
  # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
  # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
  # for examples
  # by shevnajat | contact me najatdotnayatoatgmaildotcom
  # cipanaslinuxer
  # If not running interactively, don't do anything
  [ -z "$PS1" ] && return
  
  # don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
  export HISTCONTROL=ignoredups
  # ... and ignore same sucessive entries.
  export HISTCONTROL=ignoreboth
  
  # check the window size after each command and, if necessary,
  # update the values of LINES and COLUMNS.
  shopt -s checkwinsize
  
  # make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
  [ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(lesspipe)"
  
  # set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
  if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
  fi
  
  # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
  case "$TERM" in
  xterm-color)
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
    ;;
  *)
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
    ;;
  esac
  
  # Comment in the above and uncomment this below for a color prompt
  #PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
  
  # If this is an xterm set the title to [email protected]:dir
  case "$TERM" in
  xterm*|rxvt*)
    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD/$HOME/~}\007"'
    ;;
  *)
    ;;
  esac
  
  # Alias definitions.
  # You may want to put all your additions into a separate file like
  # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
  # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
  
  #if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  #  . ~/.bash_aliases
  #fi
  
  # enable color support of ls and also add handy aliases
  if [ "$TERM" != "dumb" ]; then
    eval "`dircolors -b`"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='ls --color=auto --format=vertical'
    #alias vdir='ls --color=auto --format=long'
  fi
  
  # list website
  alias fb=' chromium http://facebook.com/ '
  alias kaskus=' chromium http://kaskus.co.id/ '
  alias email=' chromium http://gmail.com/ '
  alias exploit=' chromium http://exploit-id.com/ '
  alias wiki=' chromium http://wiki.archlinux.org/ '
  alias deviant=' chromium http://deviantart.com/ '
  function encode() { echo -n $@ | perl -pe's/([^-_.~A-Za-z0-9])/sprintf("%%%02X", ord($1))/seg'; }
  function google() { firefox http://www.google.com/search?hl=id#q="`encode $@`" ;}
  
  # Fungsi extract file
  extract () {
    if [ -f $1 ] ; then
      case $1 in
        *.tar.bz2)  tar xjf $1    ;;
        *.tar.gz)  tar xzf $1    ;;
        *.bz2)    bunzip2 $1    ;;
        *.rar)    rar x $1    ;;
        *.gz)    gunzip $1    ;;
        *.tar)    tar xf $1    ;;
        *.tbz2)    tar xjf $1    ;;
        *.tgz)    tar xzf $1    ;;
        *.zip)    unzip $1    ;;
        *.Z)    uncompress $1  ;;
        *)    echo "'$1' tidak bisa di extract dengan command extract()" ;;
      esac
    else
      echo "'$1' file tidak terdaftar"
    fi
  }
  
  # Basic command
  alias home='cd ~/'
  alias web='cd /var/www'
  alias install='sudo pacman -S'
  alias debinstall='sudo dpkg -i'
  alias update='sudo pacman -Syu'
  alias semua='ls -la'
  alias lsl='ls -l'
  alias admin='sudo su'
  alias data='sudo mount /dev/sda3 /mnt/DATA'
  # tambahkan sesuai kebutuhan
  
  # enable programmable completion features (you don't need to enable
  # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
  # sources /etc/bash.bashrc).
  if [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
  
  # Warna tput command
  
  Black="$(tput setaf 0)"
  BlackBG="$(tput setab 0)"
  DarkGrey="$(tput bold ; tput setaf 0)"
  LightGrey="$(tput setaf 7)"
  LightGreyBG="$(tput setab 7)"
  White="$(tput bold ; tput setaf 7)"
  Red="$(tput setaf 1)"
  RedBG="$(tput setab 1)"
  LightRed="$(tput bold ; tput setaf 1)"
  Green="$(tput setaf 2)"
  GreenBG="$(tput setab 2)"
  LightGreen="$(tput bold ; tput setaf 2)"
  Brown="$(tput setaf 3)"
  BrownBG="$(tput setab 3)"
  Yellow="$(tput bold ; tput setaf 3)"
  Blue="$(tput setaf 4)"
  BlueBG="$(tput setab 4)"
  LightBlue="$(tput bold ; tput setaf 4)"
  Purple="$(tput setaf 5)"
  PurpleBG="$(tput setab 5)"
  Pink="$(tput bold ; tput setaf 5)"
  Cyan="$(tput setaf 6)"
  CyanBG="$(tput setab 6)"
  LightCyan="$(tput bold ; tput setaf 6)"
  NC="$(tput sgr0)"    # No Color
  
  # Functions
  
  spin ()
  {
  echo -ne "$White-"
  echo -ne "$LightGray\b|"
  echo -ne "$LightGreen\bo"
  sleep .02
  echo -ne "$LightRed\b-$RC"
  }
  bu üstteki kodu orjinal bash.bashrc nin kodları ile deiştirin şimdi kendi istediğiniz yazıyı yazmaya sıra geldi
  bir yazı yazalım örnek
  Kod:
  sleep .02
  echo -ne "$White Hoş"
  sleep .02
  echo -ne " "
  sleep .02
  echo -ne G
  sleep .02
  echo -ne e
  sleep .02
  echo -ne l
  sleep .02
  echo -ne d
  sleep .02
  echo -ne i
  sleep .02
  echo -ne n
  sleep .02
  echo -ne i
  sleep .02
  echo -ne z
  sleep .02
  echo -ne " "
  sleep .02
  echo -ne MrX
  böyle yaparsak Hoş Geldiniz MrX olarak gelir terminal açıldığında şimdi bir çoğunuz neden " " böyle yaptık diye düşüne bilir böyle yaparak boşluk bırakıyoruz eğer " " yapmasaydık HoşGeldinizMrX olarak yazıcaktı ilk başta
  şimdide yazdığımız yazının sonuna başına -- koyalım öncelikle yine aynı kodumuzu yazıyoruz
  Kod:
  teks1 ( )
  {
  sleep .02
  echo -ne "$White Hoş"
  sleep .02
  echo -ne " "
  sleep .02
  echo -ne G
  sleep .02
  echo -ne e
  sleep .02
  echo -ne l
  sleep .02
  echo -ne d
  sleep .02
  echo -ne i
  sleep .02
  echo -ne n
  sleep .02
  echo -ne i
  sleep .02
  echo -ne z
  sleep .02
  echo -ne " "
  sleep .02
  echo -ne MrX
  }
  böyle yapıyoruz ama eğer sadece böyle yaparsak hata verir bir kaç kod daha kullanıcaz ben en üstte teks1 yazdımya siz o teks1 i istediğiniz yapabilirsiniz o önemli değil değişkendir değişsede birşey olmaz :)
  şimdi bu yazımızın çıkması için şu kodu kullanıcaz
  Kod:
  echo -e "";
  for i in `seq 1 30` ; do spin; done; teks1; for i in `seq 1 30` ; do spin; done ;echo "";
  bu kodu nereye yerleştirsek bizim ------------------Hoş Geldiniz MrX----------------------- yazımız orada yazar ve bu koddaki seq 1 30 yerindeki 30 kaçtene - olucak onu sayısıdır 2 tane -- olmasını isterseniz 30 u 2 yaparsınız başında 2 tane olur eğer 2 30 zuda 2 yaparsanız başta ve sonda 2 - olur şimdi nasıl öyle yer değiştirir onu göstereyim -- leri fln koymak için bir kodumuz vardı hemen çok az üste işte o kodu nereye koyarsak bizim yazımız orda çıkar şöyle göstereyim
  Kod:
  teks1 ( )
  {
  sleep .02
  echo -ne "$White Hoş"
  sleep .02
  echo -ne " "
  sleep .02
  echo -ne G
  sleep .02
  echo -ne e
  sleep .02
  echo -ne l
  sleep .02
  echo -ne d
  sleep .02
  echo -ne i
  sleep .02
  echo -ne n
  sleep .02
  echo -ne i
  sleep .02
  echo -ne z
  sleep .02
  echo -ne " "
  sleep .02
  echo -ne MrX
  }
  
  figlet MrX
  
  echo -e "";
  for i in `seq 1 30` ; do spin; done; teks1; for i in `seq 1 30` ; do spin; done ;echo "";
  
  şimdi mantıklı olarak bakıldıgında Hoş Geldiniz MrX ilk önce yazması gerek ama biz başına - fln koymak istediğimiz için bir kodumuz vardı o kodu nereye yapısıtırısak orda göstericeği için ilk önce MrX yazısı gelir sonra hoş geldiniz mrx yazısı gelir ama eğer hoş geldiniz yazımıza - fln koymak istemiyosak ve Mrx den önce gelmesini istersek oluşturudumuz msj kutusunu kaldırırız oda şöyle olur
  Kod:
  sleep .02
  echo -ne "$White Hoş"
  sleep .02
  echo -ne " "
  sleep .02
  echo -ne G
  sleep .02
  echo -ne e
  sleep .02
  echo -ne l
  sleep .02
  echo -ne d
  sleep .02
  echo -ne i
  sleep .02
  echo -ne n
  sleep .02
  echo -ne i
  sleep .02
  echo -ne z
  sleep .02
  echo -ne " "
  sleep .02
  echo -ne MrX
  
  figlet MrX
  
  eğer böyle yaparsak ilk önce Hoş Geldinizi MrX yazısı gelir ondan Sonra MrX yazısı gelir he bir de son olarak şunu söyliyim echo -ne "$White Hoş" yazıyor ya ordaki $White Beyaz anlamına geliyor onu $Red yaparsanız kırmızı $LightBlue yaparsanız açık mavi olur vb böyle devam eder :)

  evet buda benim hazırlamış oludugum terminal :)

  [​IMG]

  Herkeze Görüşmek Üzere Eğer Bir Hatam Varsa Yorumlarda Belirtin :) İyi Günler
   
 2. Al-Farabi

  Al-Farabi Albay

  Katılım:
  16 Ocak 2016
  Mesaj:
  1,228
  Beğeniler:
  28
  Şehir:
  -İ İslam
  Beklenen an geldi :)
  Eline sağlık dostum adamsın ;)
   
 3. MrX

  MrX Well-Known Member

  Katılım:
  22 Mart 2016
  Mesaj:
  786
  Beğeniler:
  3
  Şehir:
  Belirtilmemiş
  teşekkürler
   
 4. MrX

  MrX Well-Known Member

  Katılım:
  22 Mart 2016
  Mesaj:
  786
  Beğeniler:
  3
  Şehir:
  Belirtilmemiş
  /güncell
   
 5. bacinik

  bacinik New Member

  Katılım:
  8 Temmuz 2016
  Mesaj:
  3
  Beğeniler:
  0
  Ellerine sağlık kardeşim
   
 6. MrX

  MrX Well-Known Member

  Katılım:
  22 Mart 2016
  Mesaj:
  786
  Beğeniler:
  3
  Şehir:
  Belirtilmemiş
  Sağol Eğer Anlamadığınız bir yer olursa söyleyin :) biraz kötü (karışık) anlattım gibi geldide
   
 7. MrX

  MrX Well-Known Member

  Katılım:
  22 Mart 2016
  Mesaj:
  786
  Beğeniler:
  3
  Şehir:
  Belirtilmemiş
  :) Beğendiysen ne mutlu bana :)
   
 8. MacTavish

  MacTavish Moderator

  Katılım:
  14 Temmuz 2015
  Mesaj:
  901
  Beğeniler:
  23
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Van
  Web Sitesi:
  Eline sağlık kardeşim. :)
   
 9. sen4tor

  sen4tor Well-Known Member

  Katılım:
  1 Ocak 2017
  Mesaj:
  72
  Beğeniler:
  17
  Cinsiyet:
  Erkek
  Paylaşım için teşekkürler :)
   
 10. DarkFile

  DarkFile Active Member

  Katılım:
  23 Nisan 2017
  Mesaj:
  31
  Beğeniler:
  4
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Mars
  Eline sağlık Hocam.
  Teşekkürler
   
  Al-Farabi bunu beğendi.
 11. tababa86

  tababa86 Albay

  Katılım:
  12 Mart 2016
  Mesaj:
  975
  Beğeniler:
  67
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Kore
  Sade istiyorsanız şöyle yapın...
  #nano .bashrc
  ensona gel...Şunlar gibi # lerin arasına istediğini yaz...

  PHP:
             echo "#######################"
             
  echo "#  Tababa Pentest     #"
             
  echo "#  Hoş geldiniz S.A   #"
             
  echo "#######################"
  echo komutları ile istediğiniz yazıyı gösterebilirsiniz....
   
  Son düzenleme: 6 Mayıs 2017
  DarkLord bunu beğendi.
 12. tekroot

  tekroot Well-Known Member

  Katılım:
  11 Ekim 2016
  Mesaj:
  365
  Beğeniler:
  37
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  programlama teknik yazılım bilgisayar elektronik
  Şehir:
  İstanbul
  sagol dostum
   
 13. DarkLord

  DarkLord Member

  Katılım:
  23 Mayıs 2017
  Mesaj:
  15
  Beğeniler:
  3
  Eyvallah sagol
   
 14. SaNaL_CeLLaT

  SaNaL_CeLLaT Member

  Katılım:
  18 Nisan 2017
  Mesaj:
  8
  Beğeniler:
  1
  Cinsiyet:
  Erkek

Bu Sayfayı Paylaş

Share