1.                                                

kali cd-rom hatası